نوش آذر

روغن قنادی پامچال

مشخصات روغت قنادی پامچال:

       مشخصات : اين محصول در كارتن هاي حاوي دو بسته 5 كيلويي روغن كه هركدام در كاغذ گريس پروف خوراكي بسته بندي شده اند عرضه مي گردد. توليد اين نوع روغن تحت استاندارد ملي شماره 156-1 انجام مي گردد.

          كاربرد : اين محصول در بازار مصرف بنام روغن كره اي شهرت داشته و از آن جهت پخت شيريني هاي لايه اي استفاده مي شود .